AYC-KAZE

 

艇名 KAZE
定係港 天草市本渡、大矢崎港(天草下島)
所属 天草ヨットクラブ

オーナーが後退しましたが、船名、係留場所はそのままです。